POLSKI / ENGLISH
Inwazja logotypów centrów handlowych należących do Echo Investments która przygotowaliśmy ruszyła na dobre. Zaprojektowaliśmy lub zmodyfikowaliśmy 8 logotypów: Sudecka, Metropolis, Korona Brasov, Amber, Nova, Mundo, Veneda, Olimpia. Zasadą było ujednolicenie frontu graficznego tak aby każde z centrów było rozpoznawalne jako część wielkiej armii inwestycji Echo.