POLSKI / ENGLISH

Osiedla Botanika zlokalizowane w sąsiedztwie Łąk Nowohuckich i centrum starej Nowej Huty. Taka lokalizacja pozwala jednocześnie cieszyć się bogactwem terenów zielonych i kulturowym dziedzictwem dzielnicy. Bliskość natury stanowiła inspirację dla nazwy, kolory znaku i użytego symbolu liścia. Nowoczesne oszczędna typografia i graficzne opracowanie liścia nawiązują do modernistycznych założeń planistycznych, które przyświecały projektantom Nowej Huty.

Photo
  • Botanika
  • Botanika
  • Botanika
  • Botanika
  • Botanika
  • Botanika
  • Botanika